Izsludini savu iepirkumu!

Saņem piedāvājumus no 12668 pārdevējiem. Bez maksas!

  • Kāpēc izsludināt?
  • Kā tas darbojas?
  • Kā izsludināt?

Iepirkumu datubāze

Publicēto iepirkumu skaits 242710 Aktīvo iepirkumu skaits 23836 Pasūtītāju skaits 55211

Statistika

Žurnāls iepirkumi tiem, kas rīkojas ar lielu naudu

Žurnāls Iepirkumi Decembris 2016
Atrodam labo un gudro
Iedegtas pirmās Adventes svecītes, kas rosina vērtēt aizvadītā gada veikumu. Tas ikvienam bijis atšķirīgs, tomēr nu iepirkumu nozarei ir arīdzan sava Gada konference un Gada iepirkumu balva. Kā decembra pirmajā ceturtdienā notikušajā konferencē norādīja Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, tas ir nozares izaugsmes, brieduma rādītājs. Esam apsteiguši kaimiņus – viņiem šāda sarīkojuma un balvas nav.

Kaspars Rozenkopfs, žurnāla "Iepirkumi" izdevējs: "Rīkot iepirkumu konferenci un konkursā noteikt labākos piegādātājus, pasūtītājus, vislabāko iepirkumu un viszinošākos darbiniekus mūs rosināja visapkārt vērojamā negatīvā attieksme pret iepirkumiem. Tomēr mūsu nozarē ir daudz labu piemēru, kas pelnījuši, lai par tiem uzzina plaša sabiedrība, mums ir jāsatiekas, lai dalītos pieredzē un pateiktos šajā gadā vislabākajiem."

Jūsu "Iepirkumi"

Abonēt
  • Ziņas

    Lietuvā nav vienprātības par "Rail Baltica"

  • Dampadruvas mežu malka krāsnīm policijā, robežsardzē un VUGD

    Labāk lētāk, bet nopērk, jo tad man ir garantija, ka būs kur malku likt. Protams, vienmēr jau pastāv iespēja malku pārdot arī uzņēmumiem biogranulu ražošanai, taču man patīk tā, kā ir patlaban. Sagatavoju skaldītu, izžāvētu baltalkšņa un bērza malku. Ļoti pieprasīts ir tieši baltalksnis, jo, ar to kurinot, var uzturēt tīrāku arī dūmvadu sistēmu.

Vairāk raksti

Profesionāli semināri iepirkumu dalībniekiem

10.11.2016.

Pretendenta kvalifikācija, tajā skaitā balstīšanās uz citas personas iespējām (resursiem)

Pieteikties
25.11.2016.

Publiskais iepirkums būvniecības projektu īstenošanā

Pieteikties
08.12.2016.

Nepamatotie iesniegumi

Pieteikties

Iepirkumu vadība un konsultācijas ir juridiskais un iepirkumu risinājumu atbalsts pasūtītājiem un piegādātājiem publiskajos (valsts un pašvaldību) un privātajos iepirkumos.

Piegādātājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas no piedāvājuma sagatavošanas līdz pat līguma noslēgšanai;

pasūtītāja iepirkumu dokumentu pārsūdzība, ja pretendentiem ir izvirzītas nepamatotas prasības vai tie sagatavoti viena pretendenta interesēs;

pasūtītāja pieņemto lēmumu pārsūdzības un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Pasūtītājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas iepirkumu nepieciešamības pamatojuma sagatavošanā;

iepirkumu dokumentācijas sagatavošana ;

iepirkumu norise un izvērtēšana;

pārstāvam dokumentu un lēmumu pārsūdzībās Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā

Citi mūsu servisi

Iepirkumi ekspertu klubs

Izglītojoši semināri par iepirkumiem, jaunākajiem un plānotajiem Publisko iepirkuma likuma grozījumiem, izmaiņām, kā tās var ietekmēt Jūsu darba ikdienu. 

Kazahstāna

Kazahstānas elektroniskās tirdzniecības platforma Eiropas piegādātājiem.

Būvieceres

Informācija par reģistrētajām būvatļaujām.

Izpārdošanas

Preču, pakalpojumu izpārdošana un īpašo piedāvājumu izvietošana.

Seldon.lv

Lielākā un ātrākā iepirkumu monitorēšanas sistēma par Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas valsts un komercstruktūru plānotajiem un izsludinātajiem iepirkumiem.

Tāmes.lv

Tāmes sastādīšana valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, individuāliem būvētājiem, būvuzņēmējiem, projektētājiem.