Izsludini savu iepirkumu!

Saņem piedāvājumus no 12568 pārdevējiem. Bez maksas!

  • Kāpēc izsludināt?
  • Kā tas darbojas?
  • Kā izsludināt?

Iepirkumu datubāze

Publicēto iepirkumu skaits 242710 Aktīvo iepirkumu skaits 23015 Pasūtītāju skaits 55211

Statistika

Žurnāls iepirkumi tiem, kas rīkojas ar lielu naudu

Žurnāls Iepirkumi Oktobris 2016
Drošība, konkurētspēja un labklājība
Iekšlietu ministrija pērn veica iepirkumus valsts iekšējai drošībai 108,8 miljonu eiro vērtībā, tostarp Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) rīkotie iepirkumi bija 92,5 miljonu eiro vērtībā. Pirktās jaunās automašīnas, ugunsdzēsēju speciālie aizsargtērpi, datu pārvades pakalpojumi, transporta līdzekļu noma un citas preces un pakalpojumi, protams, priecē. Mazāk gandarī iepirkumi krimināllietās izņemto produktu iznīcināšanai, tomēr arī tie ir vajadzīgi Latvijas cilvēku ikdienas drošībai.

Rūgtums ir par to, ka pretendenti arī valsts drošībai svarīgajos iepirkumos mēģina "shēmot"... Kā norāda NVA Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Melece, viņi kļuvuši rafinētāki. Vienlaikus priecē, ka NVA izveidojusi profesionālu iepirkumu ekspertu komandu, kas sarežģītajā iepirkuma procedūrā rūpējas par sabiedrībai vajadzīgā rezultāta sasniegšanu. Mūsu žurnāla oktobra numurā – par to, kā viņiem tas izdodas.

Jūsu "Iepirkumi"

Abonēt
  • Ziņas

    Lietuvā nav vienprātības par "Rail Baltica"

  • Gribam pierādīt, ka Latvija ir laba vieta investīcijām

    Mēs redzam tās pašas investīciju klimata problēmas, kas identificētas ĀIPL ziņojumā pirms trim gadiem. Visi galvenie spēlētāji ir pametuši tirgu, "Ragn-Sells" ir vienīgais, kas vēl palicis no ārvalstu investoriem. Ja kāds teiktu, ka tā ir sakritība, varu droši apgalvot, ka tā nav, jo ir skaidrs, ka ir konkrēti iemesli, kas liek šiem uzņēmumiem pārdot savas pārstāvniecības un aiziet no tirgus. Bet mēs esam šeit, lai paliktu. Igaunijā esam jau 25 gadus, Latvijā – jau 12 un plānojam darbību paplašināt. Esam palielināju- ši investīcijas, aktīvi strādājam un gribam pierādīt, ka Latvija ir laba vieta investīcijām.

Vairāk raksti

Profesionāli semināri iepirkumu dalībniekiem

27.10.2016.

Zemsliekšņu iepirkumi tagad un nākotnē. Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvājums ikdienā nepieciešamo iepirkumu jomā (t.i. pārtika, kanceleja, mēbeles, utt.)

Pieteikties
10.11.2016.

Pretendenta kvalifikācija, tajā skaitā balstīšanās uz citas personas iespējām (resursiem)

Pieteikties
25.11.2016.

Publiskais iepirkums būvniecības projektu īstenošanā

Pieteikties

Iepirkumu vadība un konsultācijas ir juridiskais un iepirkumu risinājumu atbalsts pasūtītājiem un piegādātājiem publiskajos (valsts un pašvaldību) un privātajos iepirkumos.

Piegādātājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas no piedāvājuma sagatavošanas līdz pat līguma noslēgšanai;

pasūtītāja iepirkumu dokumentu pārsūdzība, ja pretendentiem ir izvirzītas nepamatotas prasības vai tie sagatavoti viena pretendenta interesēs;

pasūtītāja pieņemto lēmumu pārsūdzības un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Pasūtītājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas iepirkumu nepieciešamības pamatojuma sagatavošanā;

iepirkumu dokumentācijas sagatavošana ;

iepirkumu norise un izvērtēšana;

pārstāvam dokumentu un lēmumu pārsūdzībās Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā

Citi mūsu servisi

Iepirkumi ekspertu klubs

Izglītojoši semināri par iepirkumiem, jaunākajiem un plānotajiem Publisko iepirkuma likuma grozījumiem, izmaiņām, kā tās var ietekmēt Jūsu darba ikdienu. 

Kazahstāna

Kazahstānas elektroniskās tirdzniecības platforma Eiropas piegādātājiem.

Būvieceres

Informācija par reģistrētajām būvatļaujām.

Izpārdošanas

Preču, pakalpojumu izpārdošana un īpašo piedāvājumu izvietošana.

Seldon.lv

Lielākā un ātrākā iepirkumu monitorēšanas sistēma par Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas valsts un komercstruktūru plānotajiem un izsludinātajiem iepirkumiem.

Tāmes.lv

Tāmes sastādīšana valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, individuāliem būvētājiem, būvuzņēmējiem, projektētājiem.