Izsludini savu iepirkumu!

Saņem piedāvājumus no 12514 pārdevējiem. Bez maksas!

  • Kāpēc izsludināt?
  • Kā tas darbojas?
  • Kā izsludināt?

Iepirkumu datubāze

Publicēto iepirkumu skaits 242710 Aktīvo iepirkumu skaits 19652 Pasūtītāju skaits 55211

Statistika

Žurnāls iepirkumi tiem, kas rīkojas ar lielu naudu

Žurnāls Iepirkumi Septembris 2016
Iepirkumi un kultūra
Kultūras ministrija beidzot sarosījusies un sāk vērtēt iespēju labot PIL. Žēl, ka pēc starptautiskās aģentūras "Harrison Parrot" brīdinājuma par to, ka mākslas iepirkumu nevar pielīdzināt buldozera iepirkumam. Latvijā, izrādās, var. PIL aizvien, pērkot mākslinieka – mūziķa kā fiziskās personas pakalpojumu, liek Iepirkumu uzraudzības biroja mājas vietnē norādīt mākslinieka dzīvesvietas adresi un honorāru, ja tas nepārsniedz 42 000 eiro. Latvija salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm šajā ziņā "izceļas".

Iepirkumu veicēji pa dažādiem apkārtceļiem mēģina šo publicitātes prasību apiet. Ko darīt, ja PIL iekļauta norma liek publiskot personas datus, bet likums par personas datu aizsardzību to aizliedz? Likuma spīlēs atrodas arīdzan mākslinieki un restauratori. Viņi visi cer beidzot sagaidīt saprātīgu lēmumu. Šajā žurnāla numurā stāstām, kā notiek cīņa ar birokrātiju un nepārdomātu likumu.

Jūsu "Iepirkumi"

Abonēt
  • Karteļu vienošanās iepirkumos – visbiežāk atklātais konkurences tiesību pārkāpums

    Konkurences padome (KP) aizvadītā gada nogalē pēc starptautiski atzītas metodikas pirmo reizi aprēķināja sabiedrības ieguvumus no tās darbības. Pēdējos trīs gados KP darbs sabiedrībai ik gadu devis ieguvumu vidēji 51 miljona eiro vērtībā. Tas nozīmē, ka katrs KP darbības finansēšanai atvēlētais eiro no valsts budžeta rada sabiedrības ieguvumu aptuveni 52 eiro apmērā. Svarīgi, ka KP uzliktie un valsts budžetā iemaksātie naudas sodi te netiek ierēķināti, jo naudas sods nav uzskatāms par sabiedrības ieguvumu.

  • Ieguvumi un šaubas

    Uzņēmēji un to organizācijas vērtē jauno Publisko iepirkumu likumprojektu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumprojektu.

Vairāk raksti

Profesionāli semināri iepirkumu dalībniekiem

06.10.2016

Iepirkumu veikšana Eiropas Savienības fondu projektos

Pieteikties
13.10.2016.

Nepamatotie iesniegumi

Pieteikties
27.10.2016.

Zemsliekšņu iepirkumi tagad un nākotnē. Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvājums ikdienā nepieciešamo iepirkumu jomā (t.i. pārtika, kanceleja, mēbeles, utt.)

Pieteikties

Iepirkumu vadība un konsultācijas ir juridiskais un iepirkumu risinājumu atbalsts pasūtītājiem un piegādātājiem publiskajos (valsts un pašvaldību) un privātajos iepirkumos.

Piegādātājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas no piedāvājuma sagatavošanas līdz pat līguma noslēgšanai;

pasūtītāja iepirkumu dokumentu pārsūdzība, ja pretendentiem ir izvirzītas nepamatotas prasības vai tie sagatavoti viena pretendenta interesēs;

pasūtītāja pieņemto lēmumu pārsūdzības un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Pasūtītājiem

juridiskais atbalsts un konsultācijas iepirkumu nepieciešamības pamatojuma sagatavošanā;

iepirkumu dokumentācijas sagatavošana ;

iepirkumu norise un izvērtēšana;

pārstāvam dokumentu un lēmumu pārsūdzībās Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā

Citi mūsu servisi

Iepirkumi ekspertu klubs

Izglītojoši semināri par iepirkumiem, jaunākajiem un plānotajiem Publisko iepirkuma likuma grozījumiem, izmaiņām, kā tās var ietekmēt Jūsu darba ikdienu. 

Kazahstāna

Kazahstānas elektroniskās tirdzniecības platforma Eiropas piegādātājiem.

Būvieceres

Informācija par reģistrētajām būvatļaujām.

Izpārdošanas

Preču, pakalpojumu izpārdošana un īpašo piedāvājumu izvietošana.

Seldon.lv

Lielākā un ātrākā iepirkumu monitorēšanas sistēma par Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas valsts un komercstruktūru plānotajiem un izsludinātajiem iepirkumiem.

Tāmes.lv

Tāmes sastādīšana valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, individuāliem būvētājiem, būvuzņēmējiem, projektētājiem.